0180 Caramel
0180 Caramel

€112.00

Regular price: €160.00

szt.
0180 Taupe
0180 Taupe

€112.00

Regular price: €160.00

szt.
0180 Black
0180 Black

€112.00

Regular price: €160.00

szt.
0180 Yellow
0180 Yellow

€112.00

Regular price: €160.00

szt.
0180 Blue
0180 Blue

€112.00

Regular price: €160.00

szt.
0180 Gray
0180 Gray

€112.00

Regular price: €160.00

szt.
0180 Beige
0180 Beige

€112.00

Regular price: €160.00

szt.
0310 Black
0310 Black

€98.00

Regular price: €140.00

szt.
0310 Blue
0310 Blue

€98.00

Regular price: €140.00

szt.
0310 White
0310 White

€98.00

Regular price: €140.00

szt.
0310 Milk
0310 Milk

€98.00

Regular price: €140.00

szt.
0310 Сurry
0310 Сurry

€98.00

Regular price: €140.00

szt.
Forgot your password?
Cookies Policy/Polityka cookies

COOKIES POLICY


The described policy of cookies or similar technologies applies to all websites and applications for mobile devices, in the currently viewed domain.
Cookies - small text information, sent by a web server and stored on the user's side (usually on the hard drive). The default parameters of cookies allow only the server that created them to read the information they contain. Cookies are used most often for counters, surveys, online stores, sites that require login, advertisements and to monitor visitor activity.

We use cookies to:


enable use of the Customer Panel,
enable use of the Partner Program,
adjusting the website to users' preferences,
obtain anonymous data on how users use the site,
make it easier for users to navigate the site and use it,
ensure security standards.

We use "permanent" and "session" cookies. "Permanent" cookies remain in the device's web browser until they are deleted by the user or until a predetermined time specified in the parameters of the cookie file. "Session" cookies remain in the browser until you turn it off or log out of the website on which they were placed.

Cookies are also used by a cooperating entity - Google Inc. We use Google Analytics and YouTube services, which legitimize their own privacy policy:

Google Analytics Privacy Policy > http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyover...
YouTube Privacy Policy > http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

All modern browsers allow you to enable or disable the cookie mechanism (it is usually enabled by default). If you do not want to receive cookies, you can change your browser settings.
Disabling cookies can make it much more difficult or impossible to use many websites.

Information on how to change the cookie settings of individual browsers is available on the following pages:

Instructions for mobile devices:

 

POLITYKA COOKIES

Opisana polityka plików cookies lub podobnych technologii odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, w aktualnie przeglądanej domenie.
Ciasteczka (ang. cookies) - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

  • umożliwienia korzystania z Panelu Klienta,
  • umożliwienia korzystania z Programu Partnerskiego,
  • dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,
  • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu,
  • ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,
  • zapewnienia standardów bezpieczeństwa.


Stosujemy pliki cookies "stałe" oraz "sesyjne". Pliki cookies "stałe" pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. "Sesyjne" pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.

Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmiot współpracujący – Google Inc. Wykorzystujemy usługi Google Analytics oraz YouTube, które legitymują się własną polityką prywatności:

Polityka ochrony prywatności Google Analytics > http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyover...
Polityka ochrony prywatności YouTube > http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
Wyłączenie obsługi cookies może znacznie utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z wielu stron internetowych.

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:


Instrukcje dla urządzeń mobilnych:

 
up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl